Wat is een vanentoernooi?

Een vanentoernooi is een serie toernooien, bedoeld voor jonge judoka’s met geen of weinig wedstrijdervaring, oftewel beginners. Per seizoen worden er vijf toernooien georganiseerd. Een seizoen loopt gelijk met een schooljaar.

Voor wie is het vanentoernooi bedoeld?

Judoka’s kunnen het seizoen starten (peildatum 1 september 2015) tot de maximale leeftijd van 12 jaar met als hoogste gradering een oranje band. Als een judoka tijdens het lopende seizoen 13 jaar wordt of een groene band verdient, dan mag deze het lopende seizoen nog wel afmaken. Judoka’s vanaf 13-jaar of in het bezit van een groene band magen meer starten aan een nieuw seizoen.

Judoka’s die tijdens het lopende seizoen beginnen met de wedstrijdtrainingen mogen het vanenseizoen nog wel afmaken; wedstrijdjudoka’s mogen niet starten aan een nieuw vanenseizoen.

De vanentoernooien zijn exclusief bedoeld voor de judoka’s met geen of weinig wedstrijdervaring. Judoka’s die de blauwe, de bruine of zelfs de zwarte vaan hebben behaald worden daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de wedstrijdtrainingen. Zeker na het behalen van de zwarte vaan is dat een logische stap.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het doel is om tijdens deze toernooi-wedstrijden zoveel mogelijk punten te halen. Elke 50 punten levert een vaan op. De vanen hebben de kleuren van de judobanden. Alleen voor de stap van bruin naar zwart zijn er 100 punten nodig.

Aantal punten Kleur vaan
50 Geel
100 Oranje
150 Groen
200 Blauw
250 Bruin
350 Zwart

De poules worden niet groter dan maximaal 7 judoka’s. Een judoka neemt deel aan maximaal 6 wedstrijden per toernooi.
In de kleinere poules van 3 of 4 judoka’s wordt het wedstrijdschema dubbel uitgevoerd zodat elke judoka voldoende kansen krijgt om punten te scoren.

Uiterlijk twee weken voor een toernooi worden de poule-indelingen gepubliceerd op de website. Voor een judoka is het belangrijk om het matnummer en het tijdsblok te onthouden. Het tijdsblok geeft aan wanneer de judoka wordt verwacht.

Bij het indelen van de poules houden wij zoveel mogelijk rekening met het gewicht, de leeftijd en de judo-ervaring van de deelnemers Hiervoor zijn wel de meest recente gegevens nodig. Alleen dan kan er zo eerlijk mogelijk worden ingedeeld. Geef svp wijzigingen dus tijdig door.

Hoe lang duren de toernooien?

Naar gelang het aantal deelnemers wordt een toernooi opgedeeld in twee of drie tijdsblokken van ongeveer anderhalf uur.

Richttijden
  van tot
Blok 1 9:00 10:30
Blok 2 10.45 12.15
Blok 3 12.15 13.30

De precieze indeling van de tijdsblokken is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan per toernooi verschillen. Daarom is het belangrijk om de website te raadplegen voor de juiste poule-indeling én de daarbij behorende tijden.

Wat kost deelname?

Deelname aan het vanentoernooi kost € 22,50 per seizoen.

Er kan alleen per seizoen ingeschreven worden. Het inschrijfgeld wordt uitsluitend pro rata gerestitueerd als de judoka gedurende het seizoen de zwarte vaan behaalt of als de judoka besluit om over te stappen naar de wedstrijdtrainingen.

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven is alleen mogelijk via de website.
U kunt zich aanmelden met het formulier Aanmelden Vanentoernooi.

Ook hebben de judoka’s van de leraar een aankondigingsbrief van het toernooi ontvangen.
De judoka’s wordt gevraagd om met het inschrijfgeld het strookje dat aan deze brief zat in te leveren bij de leraar. Zo weet de leraar wie er meedoen. Let op: Het afgeven van het briefje aan de leraar is GEEN inschrijving. Inschrijven dient te gebeuren via de website.

Twee weken voor het toernooi staat de poule-indeling op de website. Er worden GEEN briefjes meer uitgedeeld.

Mutaties gewicht of graduatie doorgeven

Zijn er bijvoorbeeld veranderingen in gewicht of graduatie? Dan wordt u verzocht dit zo snel mogelijk door te geven door middel van het formulier Mutatie Vanentoernooi.

Afmelden

Als een judoka incidenteel niet kan deelnemen aan het toernooi, dan kan dit worden doorgegeven tot de zaterdagavond voorafgaand aan het toernooi, met behulp van het formulier Afmelden vanentoernooi.

Wanneer en waar worden de toernooien gehouden?

De data en locaties van de vanentoernooien worden vermeld in de agenda.

Hoe kom ik achter het behaalde aantal punten?

Na afloop van een toernooi worden de judoka’s die een vaan hebben verdiend naar voren geroepen, waarbij ze deze vaan overhandigd krijgen.
Alle resultaten van het toernooi worden zo snel mogelijk gepubliceerd op de website.

Na het behalen van de zwarte vaan

Zodra de jonge judoka een zwarte vaan heeft behaald (350 vanenpunten) is voor hem of haar het grote moment aangebroken om over te stappen naar het “echte” werk, de toernooiwedstrijden.

Een belangrijk onderdeel van Stichting Judo de Liemers is de wekelijkse wedstrijdtraining als voorbereiding op toernooiwedstrijden.
Hoe dat in zijn werk gaat is te lezen bij het wedstrijdjudo.